Ako podporiť

Dar do 1000 €

 1. Najprv sa mi ozvite, aby sme predišli problémom:
 2. Vypíšte vyhlásenie darcu, ktoré si môžete stiahnuť TU
 3. Toto vyhlásenie naskenujte, alebo kvalitne odfoťte a pošlite na adresu sekretariat@kdh.sk
 4. Vyhlásenie pošlite poštou na adresu: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 4, Bratislava 81102
 5. Vyhlásenie pošlite oboma spôsobmi: elektronicky aj poštou.
 6. Až odošlete vyhlásenie, môžete urobiť prevod na transparentný účet:
  • Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 6400 4692
  • Variabilný symbol: dátum zaslania daru v tvare DDMMRRRR
  • Do poznámky uveďte: „Dar – Ján Tkáč č. 93, Meno Darcu“
 7. Dajte mi, prosím, tiež vedieť, že ste poslali dar.

Dar nad 1000 € musí byť overený notárom a preto sa mi v tom prípade radšej ozvite a dám Vám návod.